Ochrona majątku

Ubezpieczenie majątkowe mają chronić nas przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą naszego majątku, głównie w postaci nieruchomości. Nasze mieszkanie/dom to najważniejsze miejsce w życiu. Warto zadbać o to, aby wskazany majątek posiadał odpowiedni poziom zabezpieczenia ubezpieczeniowego.

Odpowiednie ubezpieczenie mieszkania/domu to takie, które w razie wypadku i szkody całkowitej na nieruchomości „kupuje” nam nową na takim samym poziomie! Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje szeroki zakres ryzyk losowych, a do tego możemy rozszerzyć je o ryzyko kradzieży, stłuczenia czy też dewastacji. Ochrona obejmuje zarówno nieruchomość z pomieszczeniami przynależnymi, miejscem postojowym, elementami stałymi jak również wszystkie ruchomości domowe.

Ubezpieczając nieruchomość koniecznie zwróć uwagę na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Wskazana opcja pozwoli uniknąć kosztów finansowych jeśli Ty albo ktoś z osób mieszkających z Tobą wyrządzi szkodę na osobie lub na mieniu.