Ochrona życia, zdrowia i bliskich

Szereg działań i decyzji jakie podejmujemy w celu zabezpieczenia siebie oraz rodziny.

Najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia na życie. Najważniejszymi pozycjami są oczywiście ubezpieczenie w razie śmierci, poważnego zachorowania i niezdolności do pracy, czyli sytuacja kiedy nie jesteśmy w stanie zarabiać pieniędzy. Dodatkowo w zakres ochrony wchodzą tez wszystkie inne formy ubezpieczeń np. ubezpieczenia grupowe. Wszystko po to, aby w pełni zabezpieczyć siebie i rodzinę w razie nieszczęścia.

Ubezpieczenie na życie oraz zabezpieczenie sukcesji:

Jak powiedział Jack Nicholson „niechętnie godzimy się ze świadomością, że prędzej czy później i tak wszyscy umrzemy”. Ryszard Zawadzki , jeden z najlepszych w naszej profesji zawsze powtarza, że „umieralność wśród Polaków wynosi 100%”, a zatem każdy z nas zejdzie z tego świata. Ważne jest jednak czy to co po nas zostanie wystarczy na godne życie dla naszych bliskich? Nie pozwólmy, aby pozostały po nas problemy finansowe albo spadkowe.

Ubezpieczenie w razie poważnych zachorowań lub niezdolności do pracy

Statystyki mówią, że nielicznym udaje się przeżyć całe życie bez poważnych problemów zdrowotnych, ale ta sama statystyka mówi, że tych z problemami jest zdecydowanie więcej. Poważna choroba to utrata zarobków, a do tego ogromne wydatki. Na pewno renta w wysokości 800 zł nie jest odpowiedzią na powyższe problemy. Odpowiednia polisa sprawi, że w razie problemów zdrowotnych nie staniesz się obciążeniem dla swoich bliskich.