Złoto, srebro, platyna – wszystko co powinieneś wiedzieć!

Jedynym aktywem odpornym na inflację a nawet pozwalającym na niej zarobić przez ostanie 112 lat jest złoto. Warto zauważyć, że złoto nie generuje żadnych przepływów pieniężnych, które generują zwroty z kapitału. Realna wartość złota rosła od 1899 roku, w tempie 1% rocznie, co okupione było wysoką zmiennością i długimi okresami ujemnych stóp zwrotu. Od roku 1980 do 2001 straciło ono 4/5 swojej wartości, jednakże od roku 2008 postępuje wzrost cennego kruszcu.

Szacuje się, że ludzie wydobyli około 165 000 ton złota, z czego prawie połowę w ostatnich 50 latach. Zmieściłoby się ono w 3 basenach o powierzchni 50 x 25 x 2 metra. Szacuje się, że aż 52% złota wykorzystano do celów jubilerskich, 18% przechowywane jest w instytucjach takich jak banki centralne, 16% jest w posiadaniu inwestorów, a 12% wykorzystano w przemyśle. Pozostałe 2% złota jest wykorzystane
w sposób nieznany .
Ogromne znaczenie dla rosnących cen złota ma z jednej strony niepewność na rynkach walutowych, a z drugiej słabnące wydobycie. W Republice Południowej Afryki – w kraju będącym liderem w wydobyciu złota, widoczny jest znaczny jego spadek. Jest to spowodowane coraz wyższym kosztem wydobycia, rosnącymi kosztami ludzkimi oraz silniejszymi związkami zawodowymi, które wymuszają na właścicielach dodatkowe wydatki socjalne. W takiej sytuacji rentowność wydobycia spada. Jeszcze
w latach 70-tych wydobywano tam nawet 1000 ton złota w skali roku, a już w roku 2010 – niecałe 200 ton . Na chwilę obecną liderem wydobycia złota są Chiny. Szacuje się, że posiadają ponad 1000 ton złotego kruszcu. W odniesieniu do łącznych aktywów finansowych stanowi to około 1,5% udziału.
Obecnie notowane są ceny złota na giełdzie towarowej w Nowym Jorku jako cena bieżąca, a także podczas dwóch notowań londyńskich dziennie. Ceny dla polskich inwestorów przeliczane są z USD na PLN, czyli występuje tylko ryzyko kursowe.
Zadłużenie państw Unii Europejskiej w połączeniu z polityką monetarną amerykańskiego FED i EBC, które polega na dodruku pieniędzy sprawia, że metale szlachetne są coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Wielu przedstawicieli Szkoły Austriackiej twierdzi, że powrót do standardu złota jest receptą na obecny kryzys finansowy. Istnieje kilka sposobów na inwestowanie w złoto:
­ złoto fizyczne :
 złote sztabki lokacyjne,
 złote sztabki kolekcjonerskie,
 złote monety,
 złote monety kolekcjonerskie,
 złote medale,
 biżuterię,
 złom,
­ złoto wirtualne,
­ kontrakty,
­ akcje spółek wydobywczych i dilerów złota.
Polskie fundusze to Investors TFI oraz Superfund TFI. Zagraniczni potentaci to Black Rock IM (UK) Limited i Franklin Templeton.
Możliwe jest również nabywanie złota wirtualnego za pomocą platform on-line, które wiąże się z mniejszym kosztami oraz niezłą płynnością. Wadą tego rozwiązania jest brak dostępu do realnego złota, które składowane jest w zagranicznych sejfach.
Innym sposobem na inwestowanie w złoto jest kupowanie akcji spółek wydobywczych, a także akcji dilerów zajmujących się obrotem metalami szlachetnymi. Jednakże są to inwestycje w akcje, a nie w złoto. Mają one charakter bardziej spekulacyjny. Ich cena może się zmienić z innego powodu niż zmiana cen wydobywanego czy sprzedawanego surowca.
Fizyczne złoto przykładowo w formie sztabek lub monet można nabywać
u dilerów, w bankach czy też od osób fizycznych. W swojej ofercie złoto posiada Alior Bank, który oferuje sztabki inwestycyjne dostarczane przez Mennice Wrocławską. Wśród pozostałych banków znajdują się BZ WBK, BOŚ Bank, a także Noble Bank.
W roku 2011 rynek złota w Polsce kształtował się na poziomie 3 ton. Największym graczem była Mennica Polska, na drugim miejscu znalazły się Inwestycje Alternatywne Profit, a na trzecim Mennica Wrocławska.
Stosunek do złota jest pochodną stosunku do państwa. Warto zamieniać nadwyżki w bezpieczniejsze aktywa przykładowo złoto. To jest właśnie oszczędzanie. Nawet w sytuacji kiedy ceny złota spadają, nie ma powodów do zmartwienia w dłuższej perspektywie czasu. W czasach okupacji to złoto ratowało życie ludziom, była to najwyższa cena złota jaką można sobie wyobrazić. Spadkami cen złota mogą się martwić osoby, które w złoto inwestują, czyli starają się zarobić pieniądze na zmianach cen złota .
Kolejnym interesującym aktywem jest srebro, którego najważniejsze zastosowanie znajduje się w jubilerstwie. Już w starożytności używano tego kruszcu do wyrobu biżuterii i ozdób. Współcześnie srebra biżuteria cieszy się wciąż dużym powodzeniem.
Ceny srebra zazwyczaj podążają za cenami złota. Podaż srebra znacznie przewyższa podaż złota, a co ciekawe, cena jest wielokrotnie niższa. To głównie ze względu na cenę istnieje zwiększone zainteresowanie zakupem srebra ze strony przemysłu jubilerskiego. Zarówno złoto, jak i srebro traktowane jest przez inwestorów jako zabezpieczenie na wypadek kryzysów politycznych i gospodarczych, a także wzrostu inflacji.
W transakcjach terminowych największy obrót srebrem oprócz giełd w Zurychu, Chicago i Hongkongu ma miejsce na giełdzie towarowej w Nowym Jorku. Polscy inwestorzy mogą również aktywnie uczestniczyć na Warszawskiej Giełdzie Towarowej, na której zawiera się najwięcej w Polsce transakcji na surowce. Warto dodać, iż srebro jest dobrym składnikiem portfela inwestycyjnego, ponieważ czynniki wpływające na jego cenę na rynkach światowych są odmienne od tych, które wpływają na ceny aktywów finansowych.
Z kolei platyna jest jednym z najmłodszych, a zarazem najbardziej wartościowych metali szlachetnych. W połowie XIX wieku zaczęto wyrabiać z niej biżuterię, którą wysoko ceniono ze względu na ładny wygląd oraz trwałość. Na chwilę obecną to właśnie z branży jubilerskiej pochodzi połowa popytu na ten surowiec. Ponad 40% światowego wydobycia wykorzystuje się do produkcji katalizatorów we wszystkich sektorach gospodarki, w tym przez producentów sprzętu komputerowego.
Jej wysokie ceny są spowodowane ograniczoną podażą, jednakże występuje tu duża zmienność, co jest korzystne dla zainteresowanych zyskiem inwestorów. Głównym ośrodkiem handlu jest Londyński Rynek Platyny i Palladium (London Platinum and Palladium Market), który powstał w roku 1987. Jest to rynek pozagiełdowy, na którym wszystkie warunki transakcji są ustalane bezpośrednio przez kontrahentów. Dwa razy dziennie odbywa się fixing, na którym ustalane są ceny odniesienia pozwalające zorientować się w sytuacji na rynku.
Drugim ośrodkiem handlu platyną jest nowojorska giełda handlowa NYMEX, gdzie handluje się kontraktami terminowymi. Pojedynczy kontrakt opiewa na 50 uncji po 31 gramów każda. Rozliczenie następuje w naturze, czyli sprzedający musi dostarczyć platynę w sztabkach, o wadze nie mniejszej niż 10 uncji każda.