Początki kariery jako agenta ubezpieczeniowego

Jak wyglądały moje początki w sektorze usług finansowych i dlaczego zainteresowała mnie właśnie branża ubezpieczeń na życie.

Dlaczego wybrałeś karierę w sektorze usług finansowych?

Zanim zacząłem pracę w ubezpieczeniach, byłem już klientem CU. Czułem potrzebę ubezpieczenia się, wierzyłem w to. Gdy usłyszałem o pracy doradcy ubezpieczeniowego to postanowiłem zgłosić się do pracy. Okazało się, że był to idealny pomysł.

Jakie są podstawowe potrzeby finansowe w planowaniu twoich klientów?

Nikt nie żyje wiecznie. z reguły jesteśmy optymistami, ale musimy myśleć o tym, że jeśli nas zabraknie to czy nasza rodzina sobie poradzi finansowo. Rzadko kiedy doczekamy wieku emerytalnego bez chorób i wypadków. więc musimy się zabezpieczyć na te okoliczności. Polacy średnio żyją na emeryturze 20 lat, więc mamy świadomość, że musimy odkładać pieniądze. Dzięki temu będziemy żyć godnie w ostatnich latach naszego życia.

W jaki sposób przemysł ubezpieczeń na życie w twoim kraju zmienił się w ciągu ostatnich 20 lat?

Żyjemy w kraju, gdzie jeszcze 20 lat temu nie było dobrego systemu ubezpieczeń. Przez takie firmy jak AVIVA zrobiliśmy wielki krok do przodu. I teraz nie musimy się wstydzić krajów bardziej rozwiniętych.

Jakie jest postrzeganie ubezpieczeń na życie w twoim kraju?

Jest dużo do zrobienia. Często samochód, dom jest ważniejsze od zabezpieczenia życia. Nasza agentów w tym rola, żeby zmienić tok myślenia ludzi.

Jako doradca, jakie są dla ciebie największe wyzwania i możliwości?

Uświadamianie wszystkim potrzeb ubezpieczenia. Oszczędzanie pieniędzy na gorsze lata a po za tym krzewienie zawodu i rekrutacja innych do tego zawodu.

Jakie są korzyści z członkostwa w MDRT?

Bycie członkiem MDRT to przede wszystkim prestiż ale i wyróżnienie, które spotyka tylko tych najlepszych z danego kraju. Uczestniczenie w kongresie to nie tylko wyjazd do Stanów Zjednoczonych lub Kanady ale jest to spotkanie z najlepszymi doradcami finansowymi, agentami ubezpieczeniowymi z całego świata. To również wymiana doświadczeń, poznanie nowych form sprzedaży, oraz dzielenie się wiedzą. Mimo, że jest to ciężka i trudna praca to udział w MDRT otwiera nam nowe ścieżki kariery, możemy pochwalić się, że braliśmy udział w kongresie i dzięki temu klienci mogą być spokojni, że swoje pieniądze i życie powierzają w dobre ręce.

Czy obecnie wyzwania stojące przed światową gospodarkę mają wpływ na sektor usług finansowych w Twoim kraju? Jeśli tak, co o tym myślisz.

Moja rola polega na tym by uświadomić tego jedną osobę, dziesięć osób czy też 100 osób. Rola doradców to uświadomić całe społeczeństwo. Bez względu na to, jaka będzie polityka na świecie uświadomione społeczeństwo będzie czuło potrzebę ubezpieczania się i oszczędzania.